Konferensanläggning

Att arrangera en konferens är en uppgift som kan vara såväl spännande som något skrämmande. Listan över förberedelser kan kännas överväldigande, och för att er konferens ska bli en framgång är det viktigt att ni väljer rätt lokal för ändamålet – förslagsvis Engsholm Slott. Här delar vi med oss av några tips som hjälper dig förlägga er konferens till rätt plats.

Konferenslokalens maximala kapacitet och läge

Kapaciteten är en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer en konferenslokal. Hur många deltagare förväntar du dig kommer delta? Om konferensen är till för företagets medarbetare, bör konferenslokalens kapacitet motsvara antalet inbjudna medarbetare. En mindre lokala kan lämpa sig bättre för det mindre företaget än en större konferensanläggning, vilken är ett bättre val för mer storskaliga konferenser. På Engsholm Slott finns flera olika konferenslokaler av olika storlekar att välja mellan, vilket gör denna anläggning till ett bra val för såväl mindre som större sällskap.

Har konferenslokalen rätt läge för det maximala antal deltagare som kan tänkas delta i konferensen? Det finns ingen anledning att boka en konferenslokal som inte lämpar sig för dina deltagare. Beroende på hur du arrangerar din konferens, kan du även vilja säkerställa att rummet kan utökas om antalet deltagare skulle öka. Kan du rymma extra deltagare som anmäler sig i sista minuten? På Engsholm Slott finns konferenslokaler i själva slottet som rymmer mellan 2 och 85 personer. Utöver dessa finns den nybyggda Paviljongen, där professionella möten för 50 till 85 personer äger rum.

Viktigt att ta hänsyn till företagets varumärke

Du bör även ha företagets varumärke i åtanke när du väljer konferenslokal. Är det en lämplig plats för din målgrupp? När du förlägger din konferens till Engsholm Slott behöver du inte oroa dig för att den valda konferenslokalen ska gå stick i stäv med den bild av företaget som ni vill förmedla till era medarbetare och samarbetspartners. Detta är dock generellt sett en viktig aspekt att ha i åtanke när du väljer plats för din konferens, eftersom det sista du vill är att välja en konferensanläggning som inte överensstämmer med den önskade bilden av er organisation.