Renovering

När ett renoveringsprojekt planeras är första frågan om snickare ska göra jobbet eller om man vill försöka sig på att göra jobbet själv. Till stor del beror det på hur stort och avancerat projekt det handlar om. Bestämmer du dig för att anlita en snickare bör du begära offerter från flera företag och jämföra dessa. Vad kostar byggtjänster och andra hantverkaruppdrag typ snickare i Stockholm? Vi har tittat på tre olika alternativ.

Snickarföretag 1

Anger att kunderna kan välja mellan fast pris eller timpris. Vid fast pris räknar de ut hur lång tid det förväntas ta och kunden betalar ett pris utifrån detta. Priset blir lika oavsett hur mycket man hjälper till eller om det tar kortare/längre tid än uträknat. Om kunden väljer timpris är kostnaden 347 kr per timme för privatpersoner. I priset ingår då moms samt att man utgår från att kunden får dra ROT-avdrag vilket är 30% på arbetskostnaden. Om man tror att arbetet kommer att ta en dag kommer priset bli ca 2500 kr.

Snickeri 2

De flesta granskade snickare i Stockholm har inget fast timpris på hemsidan. De anger istället att de enbart jobbar på fast pris och att de därmed kan ge offert på de olika arbeten som de får offertförfrågan på. Här är det därmed omöjligt att räkna ut priset utan att först be om offert. Är det större projekt bör man alltid be om offert men är det bara enklare mindre jobb borde det vara smidigare att kunna se timpriset direkt.

Jämförelsesidor för hantverkartjänster i Sverige

Det finns flera jämförelsesidor på internet som låter kunderna automatiskt få in offerter från flera snickare genom en förfrågan. Här nämns även ungefärligt pris på vad det bör kosta att anlita en snickare så att kunderna får ett referenspris att förhålla sig till. En av dessa sidor anger att priset för en snickare bör ligga på 250 – 500 kr per timme beroende på hur svårt projekt det handlar om. Detta speglas även i prisbilden hos företaget ovan som låg exakt i mitten av detta spann. Överlag är det något dyrare att köpa in tjänster av snickare (och andra hantverkare) i Stockholm då priserna generellt är högre på det mesta i detta område i förhållande till andra städer i Sverige.