Teknik

Databastyper

Vi använder alla datorer i våra liv. Hemma, på jobbet och i skolan. De har blivit till viktiga delar i vår vardag och det är svårt att tänka sig en dag utan dem. På våra datorer finns mycket av våra liv sparade: recept, bilder, dokument och personlig information. Alla dessa saker finns lagrad på datorns hårddisk. Informationen som finns lagrad kallas databas och programvaran som tolkar den mycket komplexa datastrukturen informationen består av för databashanterare. Här listar vi olika typer av databaser och deras olika fördelar.

Hierarkisk databas

Hierarkisk databas var den första databasen som existerade och användes bland annat för NASAs apolloprogram. Datan lagras i en trädstruktur. Detta innebär att datan organiseras hierarkiskt och till relation med varandra. Samma struktur används när man ritar upp släktträd: Från en punkt knyts kontakter till flera olika punkter och från dem ännu fler kontakter till ännu mer punkter. Strukturen gör det snabbt att bearbeta informationen men svår att manipulera på grund av den starka organisationen. Alla delar utgör ju en plats i trädet och om en del tas bort eller förändras påverkar det resten av informationen.

Relationsdatabas

Relationsdatabasen är en modern databas. Den består vanligtvis av flera tabeller som också kallas relationer. Informationen som lagras på databasen sparas i rader i tabellerna. Informationen som idag kan sparas i dessa tabeller är inte bara text och nummer, även bilder, ljud och video. Fördelen med denna sorts databas är dess flexibilitet. Tabellstrukturen gör det lätt att bearbeta informationen. Det finns dock begränsningar i koderna som kan användas inom relationsdatabasen vilket leder till nackdelar till användaren.

Faktabaserad databas

Idén med den faktabaserade databasen är att den fylls med sanna påståenden som man med hjälp av frågespråk (speciella koder) ställer frågor om. Man kan tack varde den här strukturen enklare relatera många objekt till varandra utan att ha mellanliggande uppslagstabeller. Dessutom går det att ställa frågor till tidigare versioner av data i databasen.

Databaser används inte bara av enkla datorer. Databaser lagrar hela program som möjliggör ett multinationellt företags verksamhet. De lagrar informationen åt hela världen och desto större och viktigare informationen är, ju viktigare är det att förstå sig på sin typ av databas. För dig med en laptop eller dator räcker det dock att veta telefonnumret till service. Databaser är komplexa och det är bättre att låta en expert se över felet. Det skadar dock aldrig att i alla fall ha lite koll på hur sin egna dator fungerar.