PPM-fonder

Varför gjordes pensionssystemet om?

Varför gjordes pensionssystemet om?

Den genomsnittliga svenska pensionsspararen har i dagsläget 148 000 kronor på sitt PPM-konto. Nu när mer än ett politiskt parti plötsligt vill öppna för en nedläggning av premiepensionssystemet, oroar du dig kanske för att staten kan lägga beslag på dina surt förvärvade PPM-pengar?

Denna rädsla är onekligen befogad, men det är samtidigt förbryllande att regeringen intresserar sig för att avveckla premiepensionssystemet. Redan på 90-talet förstod dåtidens politiker att den allmänna pensionen inte gav tillräckligt höga pensionsutbetalningar. Därför gjordes pensionssystemet om, och man införde det vi idag kallar för den allmänna pensionen. Den består av två delar: inkomstpensionen och premiepensionen.

Anledningen till införandet av inkomstpensionen var att politikerna kände sig tvungna att ta pengar från de medborgare som idag arbetar och betalar skatt, och ge en stor del av dessa pensionsinbetalningar till dagens pensionärer. Denna reform skulle naturligtvis inte få ett särskilt varmt mottagande om den presenterades som en enskild förändring av pensionssystemet. Därför införde man även premiepensionen – en mindre del av den allmänna pensionen, där en liten del av de pensionsinbetalningar som dagens löntagare gör går till individens egna pensionssparande. Dessa pengar placeras i de fonder du väljer på ditt PPM-konto.

PPM-systemet blomstrar

Idag florerar 700 miljarder kronor i PPM-systemet, vilket motsvarar i genomsnitt 148 000 kronor per pensionssparare. Dessa pengar växer i en snabbare takt än någonsin, eftersom de flesta pensionssparare väljer PPM-fonder som ger en god tillväxt. Att då propagera för en nedläggning av premiepensionssystemet ter sig väldigt märkligt. Dagens unga kommer behöva dessa PPM-pengar när de går i pension, eftersom pensionerna inte spås bli särskilt stora framledes.

Förvaltningsbolag som Advisor kan hjälpa de pensionssparare som inte har engagemang nog att vara aktiva och välja PPM-fonder, men som samtidigt inte vill riskera att hamna i “AP7-soffan” – statens förvaltningsalternativ där alla som inte gör något aktivt fondval per automatik får sina PPM-pengar placerade. Genom att anlita en professionell fondförvaltare kan du få en aktiv förvaltning av ditt PPM-konto, samtidigt som du själv kan inta en passiv roll. För att bibehålla eller öka intjänandet till din premiepension behöver du bara fortsätta att arbeta och betala skatt på din lön.